Të nderuar klientë të Bankës Ekonomike,
 
Banka Ekonomike ka zhvilluar platformën “Aplikacioni online për shtyerje të përkohshme të pagesës së kësteve kreditore për biznese”. Përmes platformës online ju mund të paraqitni kërkesën tuaj për shtyerje të përkohshme të pagesës së kësteve kreditore, si rezultat i vështirësive financiare që mund të keni për pagesën e rregullt, për shkak të situatës së krijuar pas shfaqjes së virusit Covid-19.
 
Përmes plotësimit të formës së më poshtme, ju keni paraqitur kërkesën në Bankë për shtyerje të përkohshme të pagesës së kësteve kreditore.
 
* Të gjitha fushat janë të obliguara të plotësohen.
 
Për çdo pyetje shtesë, asistencë në plotësimin e aplikacionit, probleme teknike, apo diçka tjetër, ju mund të na kontaktoni përmes email-it: kujdesindajklientit@bekonomike.com apo Qendrës së Thirrjeve 038 500 500 dhe 049 73 33 22.
 
 
Emri i kompanisë:
Emri dhe mbiemri i pronarit:
Nr. i regjistrimit të biznesit:
Numri unik identifikues:
Qyteti, Adresa e biznesit:
Numri i telefonit:
Nr. i llogarisë në Bankën Ekonomike: 14
Aktivititeti i kompanisë:
Dega ku është lejuar kredia:
Ju lutem e shkruani arsyen e vështirësisë së pagesës:
Lloji i produktit 1:
Lloji i produktit 2:
Lloji i produktit 3:
Lloji i produktit 4:
Shenim/Note: Banka do të ju dergon planin e ri të pagesës, nëse ju aprovohet kërkesa për shtyerje të obligimit tuaj ndaj bankës, përmes formës elektronike dhe ju e konfirmoni përmes email-t tuaj zyrtar të drejtën e ndryshimit të planit të pagesave.