Vizioni Misioni
Vizioni

  •    Të jemi një nga ofruesit më të mirë dhe më të mëdhenj të shërbimeve financiare në Kosovë.

Misioni
 
  •    Të jemi partneri më i mirë financiar i klientëve tanë, për të arritur rritje dhe qëndrueshmëri ekonomike.
  •    Të jemi në qendër të kërkesave dhe shërbimeve financiare të klientëve individualë, bizneseve, korporatave dhe klientëve institucionalë.
  •    T’i mbështesim dhe të rreshtohemi në të gjitha aktivitetet që ndikojnë në rritjen dhe zhvillimin ekonomik të Kosovës.
  •    Qëllimi ynë parësor është të fitojmë dhe të ruajmë besimin e publikut, si dhe t’u përmbahemi standardeve më të larta etike.
 Vlerat tona
 
  •    Në pikëpamjen afatgjate, ne investojmë në njerëz, produkte dhe teknologji.
  •    Ne vazhdimisht përpiqemi të përmirësojmë performancën tonë deri në përpikëri.