Momentalisht nuk ka ndonjë shpallje për punë.
Këshilltar/e Personal/e për Klientë Nëndega Drenas
05.12.2022 | 03:07
KONKURS PËR VEND TË LIRË PUNEBanka Ekonomike, Zyra Qendrore shpall konkurs për plotësimin e vendit të punës: Këshilltar/e Personal/e për Klientë Nëndega Drenas
Arkëtar/e - Nëndega Viti
05.12.2022 | 02:37
KONKURS PËR VEND TË LIRË PUNEBanka Ekonomike, Zyra Qendrore shpall konkurs për plotësimin e vendit të punës: Arkëtar/e - Nëndega Viti