Momentalisht nuk ka ndonjë shpallje për punë.
Specialist për Siguri të Informacionit
14.03.2023 | 01:01
KONKURS PËR VEND TË LIRË PUNEBanka Ekonomike, Zyra Qendrore shpall konkurs për plotësimin e vendit të punës:Specialist për Siguri të Informacionit ·Departamenti i Sigurisë së Informacionit (1 vend