Momentalisht nuk ka ndonjë shpallje për punë.
Zyrtar për validim të modeleve
16.09.2019 | 02:52
KONKURS PËR VEND TË LIRË PUNEBanka Ekonomike, Zyra Qendrore shpall konkurs për plotësimin e vendit të punës:Zyrtar për validim të modeleve (1 vend pune)Departamenti për Menaxhimin e Riskut Detyrat