Puna Praktike
15.10.2015 | 05:08
Banka Ekonomike, gjithashtu ofron mundësi edhe të kryerjes së Punës Praktike. 
 
Praktikantët në Bankën Ekonomike do të kryejnë punë praktike për jo më pak se një muaj dhe jo më shumë se gjashtë muaj.
 
Qëllimi i programit të angazhimit të praktikantëve është:
 
T’ju ofroj studentëve mundësinë e përfitimit të përvojës praktike në sistemin bankar
 
T’ju jap mundësinë studentëve dhe të sapo diplomuarve të provojnë aftësitë e tyre dhe përvojën akademike në sistemin bankar.
 
Te interesuarit mund te aplikojnë On-Line për Pune Praktike ne Bankën Ekonomike.