Fillo karrierën në Bankën Ekonomike
27.04.2022 | 03:31

Fillo karrierën në Bankën Ekonomike!

 

Nëse ju doni të filloni një karrierë me një Bankë me mundësi zhvillimi profesional përmes programeve të trajnimit, punës praktike dhe orientimit të karrierës atëherë ne ju inkurajojmë të përzgjedhni Bankën Ekonomike!

Të gjithë studentët e vitit të fundit apo të sapo diplomuarit nga të gjitha vendet e Kosovës ftohen të aplikojnë për punë praktike.

 

Puna praktike mundësohet:

  • Në Departamente/Degë,
  • Përmes programeve të trajnimit për zhvillim profesional si dhe
  • Zhvillim të karrierës suaj me një Bankë vendore ku mundësitë për t’iu bashkuar ekipës sonë janë të mëdha!


E vetmja mënyrë për të aplikuar për punë praktike në Bankën Ekonomike është përmes formularit online të aplikimit, i cili gjendet në web faqen tonë zyrtare: www.bekonomike.com   APLIKO TANI

 

Aplikimi për punë praktike do të jetë i hapur nga data 1 Maj deri më 25 Qershor 2022!

 

Ju faleminderit që keni përzgjedhur bankën tonë si vendin ku mund të zhvilloheni profesionalisht

Banka Ekonomike me kënaqësi do ta shqyrtoj aplikacionin tuaj!

Për sugjerime dhe ankesa ju lutem na shkruani në kujdesindajklientit@bekonomike.com, apo telefononi në Qendrën e Thirrjeve Tel. +383 (0) 500 500, +383 (0) 49 733 322.

 

Ju mirëpresim!