Master Card Flexi
MasterCard Flexi është kredit kartelë e cila ju mundëson qasje në llogarinë tuaj, në të cilën është i aprovuar limiti juaj kreditor.
 
Nëse keni nevojë për para shtesë në llogarinë tuaj atëherë kredit kartelat janë zgjidhja e duhur për ju.
 
Kartela MasterCard Flexi gjithashtu është e dedikuar për blerje në çdo pikëshitje (POS terminal) në Kosovë dhe në miliona pika shitjeje kudo nëpër botë, në dyqane, supermarkete, restorante, agjensi udhëtimi, pika karburanti dhe kudo tjetër ku shfaqet logo MasterCard.
 
Ju mund të tërhiqni në çdo bankomat (ATM) të Bankës Ekonomike, ose në çdo bankomat (ATM) tjetër ku shfaqet logo MasterCard, në Kosovë si dhe në mbarë botën. Me kredit kartelën MasterCard Flexi ju gjithashtu mund të bëni blerje mallrash apo shërbimesh përmes internetit.
Përparësitë dhe përfitimet:
 • •   Përdorim në pika të shitjes (POS terminale) dhe në bankomate (ATM) në mbarë botën

 • •   Qasje 24 orë në ditë, 7 ditë në javë

 • •   Blerje e mallrave/shërbimeve në pika të shitjes (POS) të Bankës Ekonomike me KËSTE PA KAMATË

 • •   Fiton BONUS pikë deri në 1% tek tregtarët që janë pjesë e programit të bonuseve

 • •   Blerje e mallrave dhe shërbimeve përmes internetit

 • •   Shfrytëzimi i limitit kreditor në përputhje me kërkesat tuaja

 • •   45 ditë afat për të paguar detyrimin

 • •   Pagesë minimale mujore 10% e detyrimit total për atë muaj

 • •   Pagesa minimale 10% e detyrimit mujor

 • •   Tërheqje e parave të gatshme deri në 50% të limitit të kredit kartelës

 • •   Menaxhim i lehtë i kartelës përmes e-banking
Çka do të thotë me këste pa kamatë?
 • Me këste pa kamatë është mundësi që ofron kartela MasterCard Flexi përmes së cilës mund të bleni produkte dhe shërbime me këste duke mos u ngarkuar me shpenzime të kamatës. Me këtë kartelë ju mund ti ndani pagesat deri në 18 këste, varësisht nga tregtari.

 •  
 • Nëse pagesa e këstit realizohet deri në ditën e caktuar të pagesës (05 të muajit vijues) atëherë nuk ka asnjë kamatë, mirëpo nëse pagesa nuk bëhet me datën e caktuar, për pagesën e këstit të atij muaji aplikohet kamata e rregullt sipas çmimores në fuqi.
Instruksionet për përdorimin e kartelave
 • Vendoseni kartelën brenda bankomatit (ATM-it) dhe më pas zgjidhni gjuhën që preferoni (shqip ose anglisht)

 • Pasi keni zgjedhur gjuhën e preferuar, shtypni kodin e kartelës (PIN-in).

 • Pasi keni shtypur kodin e kartelës (PIN-in), zgjidhni opsionin për veprimin që ju dëshironi të kryeni (tërheqje parash, bilanci i gjendjes së llogarisë, etj).

 • Bankomati (ATM-i) gjithmonë shfaq zgjedhjen e dëshiruar, prandaj thjeshtë ndiqni udhëzimet në ekran.
Instruksionet për përdorimin e kartelave në pika të shitjes (POS terminale)
 • Për të kryer një blerje në një pikë të shitjes (POS terminal) duhet thjeshtë të kalohet kartela në terminal (nga ju ose shitësi).
 • Pastaj, duhet të shtypet kodi i kartelës (PIN-i ) nga ana juaj.
 • Pasi keni kaluar kartelën në pikëshitje (POS terminal), transaksioni kryhet me sukses, atëherë shitësi duhet t’ju jap një faturë për të firmosur e cila i mbetet tregtarit dhe një faturë të dytë të cilën duhet ta mbani ju.
Instruksionet për përdorimin e kartelave në internet
 • •   Për të kryer një blerje në internet ju fillimisht duhet ta zgjedhni llojin e kartelës

 • •   Më pas duhet të shënohet numri i kartelës, emri i kartëmbajtësit si dhe data e skadimit të kartelës

 • •   Dhe në fund shënohet kodi treshifror CVC (për kartelat MasterCard) ose CVV2 (për kartelat Visa), i cili gjendet në pjesën e prapme të kartelës

 • (Për blerje në internet PIN kodi nuk shënohet asnjëherë. PIN kodi përdoret vetëm për blerje në pika të shitjes (POS terminale) dhe për tërheqje në bankomat)

 • Që të pajiseni me këto kartela ju duhet të keni llogari të hapur në Bankën Ekonomike.