Njoftim - Kushtet e përgjithshme të afarizmit të Bankës Ekonomike
Njoftim - Kushtet e përgjithshme të afarizmit të Bankës Ekonomike
Ju njoftojmë se Banka Ekonomike ka ndryshuar Kushtet e përgjithshme të afarizmit të bankës, të cilat hyjnë në fuqi me datë 1 Gusht 2023.
 
Kushtet e përgjithshme të afarizmit të bankës në mënyrë të detajuar specifikojnë produktet dhe shërbimet që ofrohen në momentin e hyrjes së klientit në marrëdhënie kontraktuale me Bankën Ekonomike dhe është i strukturuar si më poshtë:

•    Përdorimi llogarive,
•    Personat e autorizuar,
•    Shërbimet dhe produktet bankare elektronike,
•    Debit dhe Kredit kartelat, si dhe terminalet POS dhe ATM
•    Transaksionet në llogari,
•    Produktet kreditore,
•    Urdhërat nga autoritetet lokale,
•    Tarifat dhe provizionet,
•    Privatësia dhe të dhënat personale,
•    Pronari kryesor përfitues,
•    Mbyllja e llogarisë,
•    Përgjegjësitë dhe të drejtat,
•    FSDK,
•    Klientët me shtetësi Amerikane FATCA,
•    Ankesa dhe komunikimi,
•    Komunikimi i ndryshimeve.

Kushtet e përgjithshme të afarizmit të Bankës gjeni në linkun: https://www.bekonomike.com/sq/Kushtet-e-P%C3%ABrgjithshme-t%C3%AB-afarizmit-t%C3%AB-bank%C3%ABs
 
Për më shumë informata, ju lutemi vizitoni degën tonë më të afërt për ju, ose kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrat e telefonit 038 500 500 dhe  049 733 322.
 
Banka Ekonomike
Mendon për ty!
List of videos
Afatizo dhe fito Banesë në Prishtinë!
Afatizo dhe fito Banesë në Prishtinë!
18.08.2023 | 01:59
Afatizo dhe fito Banesë në Prishtinë! Afatizo deri në 2 vjet dhe përfito normë efektive të
Njoftim - Kushtet e përgjithshme të afarizmit të Bankës Ekonomike
Njoftim - Kushtet e përgjithshme të afarizmit të Bankës Ekonomike
01.08.2023 | 06:53
Ju njoftojmë se Banka Ekonomike ka ndryshuar Kushtet e përgjithshme të afarizmit të bankës, të
Njoftim - Çmimorja e re për persona Fizik dhe Juridik
Njoftim - Çmimorja e re për persona Fizik dhe Juridik
01.08.2023 | 04:40
Banka Ekonomike njofton të gjithë klientët e saj se duke filluar nga data 01 Gusht 2023, hyn në
Njoftim - Llogaria e pagesës me shërbime bazike
Njoftim - Llogaria e pagesës me shërbime bazike
01.08.2023 | 01:36
Banka Ekonomike njofton të gjithë klientët e saj se duke filluar nga data 01 Gusht 2023, hyn në