Njoftim për ndryshim të Çmimores zyrtare të Bankës
Njoftim për ndryshim të Çmimores zyrtare të Bankës
Banka Ekonomike njofton të gjithë klientët e saj se duke filluar nga data 26 Maj 2022, çmimorja për persona fizik dhe juridik do të ketë disa ndryshime.
 
Shërbimet/çmimet të cilat do të ndryshohen nga data 26 Maj 2022 janë:
 

•    Procesimi i pagave – brenda dhe jashtë Bankës Ekonomike
•    Dhënja e pëlqimit për legalizim, parcializim dhe bartje të pronësisë
•    Mbështetja financiare e zotuar dhe e pa zotuar
•    Hapja e llogarive për personat fizik dhe juridik
•    Kërkesa për lirim apo ndryshim të hipotekës para përfundimit të kredisë
•    Mirëmbajtja vjetore e Kredit Kartelave
•    Transferet ndërmjet llogarive brenda Bankës Ekonomike
•    Tërheqja e parave të gatshme në arka
•    Transferet ndërkombëtare hyrëse
•    Deponimet e monedhave metalike
•    Produktet e Lizingut financiar për patundshmëri
 

Për më shumë informata, ju lutemi vizitoni degën tonë më të afërt për ju, ose kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrat e telefonit 038 500 500 dhe  049 733 322.
List of videos
Kampanja me Mastercard
Kampanja me Mastercard
21.06.2022 | 12:38
Për kartelat me të cilat janë bërë së paku 10 apo më shumë blerje tek tregtarët vendorë ose
KREDI INDIVIDUALE DERI NE 20,000 EURO, PA BASHKEHUAMARRES DHE PA GARANTUES
KREDI INDIVIDUALE DERI NE 20,000 EURO, PA BASHKEHUAMARRES DHE PA GARANTUES
10.06.2022 | 04:36
Për qejf ton, deri n’20,000 Eur pa kërkon. Merr kredi individuale deri në 20,000 Eur pa
KREDI INDIVIDUALE DERI NË 50,000 EURO, PA GARANTUES DHE PA HIPOTEKË
KREDI INDIVIDUALE DERI NË 50,000 EURO, PA GARANTUES DHE PA HIPOTEKË
03.06.2022 | 02:46
KREDI INDIVIDUALE DERI NË 50,000 EURO, PA GARANTUS PA HIPOTEKË Nisja marë e mirë. Ndrysho gjërat
Kushtet e përgjithshme të afarizmit të Bankës Ekonomike
Kushtet e përgjithshme të afarizmit të Bankës Ekonomike
12.05.2022 | 02:10
Banka Ekonomike njofton të gjithë klientët e saj se duke filluar nga data 13 Qershor 2022, Kushtet