Kredi Hipotekare deri në 30 vjet
Kredi Hipotekare deri në 30 vjet
Ski nevojë të mendosh nëse kësti i kredisë do të rritet sepse me Bankën Ekonomike në
5 VITET E PARA DO TË KENI INTERES FIKS!

Ri-financo kredinë tënde me norma atraktive të interesit në Bankën Ekonomike, bleni banesë, shtëpi apo tokë me normë atraktive të interesit deri në 30 vjet!

Jeto qetë e plot siguri sepse e ardhmja është siç dëshiron ti!

Nga kampanja ju përfitoni:

•    5 vitet e para interes fiks
•    Maturiteti i kredisë deri në 30 vjet
•    Pa Garantues
•    Norma atraktive të interesit
•    Oferta vlen edhe për bashkatdhetarët tanë
•    Minimum pjesëmarrje në financim 10 % për klientët rezident
•    Minimum pjesëmarrjen në financim 20 % për klientët jo-rezident


Kampanja vlen për të gjithë klientët të cilët aktivizojnë shërbimet e mëposhtme:

•    E-banking
•    Sms Shërbimet
•    Mbitërheqje
•    Kredit Kartelë
•    Pako 3
•    Sigurimi i pronës


Apliko online : https://bit.ly/3FMMwR9


*Të gjithë personat individ të cilët marrin paga nëpërmjet sistemit bankar në Kosovë mund të aplikojnë për këtë kampanjë, konkretisht klientët që marrin paga nga buxheti i Kosovës dhe nga Institucionet/Kompanitë publike, si dhe klientët të cilët marrin paga nga Institucionet/kompanitë private- klientë VIP

*Ri-financimi vlen për klientët e rinj!
 
Për më shumë informata, vizitoni degën më të afërt, apo na kontaktoni përmes Qendrës së Thirrjeve 038 500 500 & 049 733 322, apo email adresës: info@bekonomike.com.
 
Banka Ekonomike
Mendon për ty!
List of videos
Kampanja e Depozitave në valutën USD
Kampanja e Depozitave në valutën USD
10.03.2023 | 03:57
Mundësi për liri fitim derisa rri!Afatizo deri në 12 muaj dhe përfito normë efektive të interesit
Njoftim për E-banking
Njoftim për E-banking
24.02.2023 | 11:13
Të nderuar klientë, Ju informojmë se Banka do të kryej disa ndërhyrje lidhur me përmirësimin e
Kredi Hipotekare deri në 30 vjet
Kredi Hipotekare deri në 30 vjet
23.02.2023 | 04:27
Ski nevojë të mendosh nëse kësti i kredisë do të rritet sepse me Bankën Ekonomike në 5 VITET E PARA
Bëj ëndrrat realitet, vozit cilëndo veturë që ki qef!
Bëj ëndrrat realitet, vozit cilëndo veturë që ki qef!
21.12.2022 | 03:23
Bëj ëndrrat realitet, vozit cilëndo veturë që ki qef! Merr veturë me lizing duke filluar nga 10%