Kredi biznesi apo lizing për pajisje shëndetësore deri në 60,000 EUR
Kredi biznesi apo lizing për pajisje shëndetësore deri në 60,000 EUR
Sistemi shëndetësor është një nga shtyllat kryesore të një shoqërie dhe pandemia e theksoj edhe një herë rëndësinë e saj. Në kuadër të këtij sistemi, krahas sektorit publik rol të veçantë luan edhe sektori privat me ç’rast pajisjet e ndryshme mjekësore e rrisin kualitetin e shërbimeve mjekësore. Banka Ekonomike e kupton rëndësinë e kësaj dinamike brenda sistemit shëndetësor dhe ka vendosur që të mbështesë ngritjen e kapaciteteve tek ordinancat, laboratorët dhe klinikat e ndryshme private. Për Bankën Ekonomike, shëndetësia mbetet prioritet i përhershëm.
 
Merr kredi apo lizing për pajisje shëndetësore deri në 60,000 Eur pa hipotekë:
Afati deri në 60 muaj
Aprovim të shpejtë
Kushte preferenciale
Pako optimale për biznese
 
Apliko online:https://bit.ly/3jeq4Vm

Target grup i kësaj kampanje janë të gjitha ordinancat, laboratorët, klinikat private dhe njësitë tjera mjekësore të cilat ofrojnë shërbime të ndryshme mjekësore në sektorin privat. Ndërsa për vlerën e kredisë 50,001 – 60,000 Eur, për kredi pa hipotekë do të kualifikohen vetëm aplikacionet që plotësojnë kushtet në kuadër të Fondit Kosovar për garanci kreditore (FKGK).

Në kuadër të kampanjës, klientët mund të përfitojnë nga kushtet preferenciale të kampanjës duke aktivizuar edhe produkte dhe shërbime tjera siç janë: mbitërheqja, kredit kartela, E-Banking etj. Në kuadër të kushteve të kampanjës klientët e biznesit do të mund të tejkalojnë disa nga pengesat e biznesit siç është mungesa e hipotekës, do të përfitojnë çmime preferenciale dhe shërbim efikas.
 
Banka Ekonomike
Mendon për ty!
List of videos
Bone kerrin tond!
Bone kerrin tond!
29.07.2022 | 03:09
Hala pa kerr? Tu pritë që dikush t’merr?! Mos e prit kërkond, bone kerrin tond!•    Çmim
Banka Ekonomike, Mik i Diasporës
Banka Ekonomike, Mik i Diasporës
12.07.2022 | 04:00
Banka Ekonomike, Mik i Diasporës S'ka rëndësi nga vjen, interesin më t'volitshëm te na e gjenë!
Kampanja me Mastercard
Kampanja me Mastercard
21.06.2022 | 12:38
Për kartelat me të cilat janë bërë së paku 10 apo më shumë blerje tek tregtarët vendorë ose
KREDI INDIVIDUALE DERI NE 20,000 EURO, PA BASHKEHUAMARRES DHE PA GARANTUES
KREDI INDIVIDUALE DERI NE 20,000 EURO, PA BASHKEHUAMARRES DHE PA GARANTUES
10.06.2022 | 04:36
Për qejf ton, deri n’20,000 Eur pa kërkon. Merr kredi individuale deri në 20,000 Eur pa