Konferenca vjetore e BQK-së “Qasja në Financa, Kreditimi Bankar dhe Sektorët Bankarë në vendet e Evropës Qendrore, Lindore dhe Juglindore”
Konferenca vjetore e BQK-së “Qasja në Financa, Kreditimi Bankar dhe Sektorët Bankarë në vendet e Evropës Qendrore, Lindore dhe Juglindore”
Banka Qëndrore e Republikës së Kosovës, Banka Kombëtare e Austrisë dhe Banka Investive Evropiane organizuan konferencën ndërkombëtare “Qasja në Financa, Kreditimi Bankar dhe Sektorët Bankarë në vendet e Evropës Qendrore, Lindore dhe Juglindore”.
 
Në këtë konferencë u trajtuan tema të rëndësishme mbi rëndësinë e aktivitetit të sektorit bankar në rajonin e Evropës Qendrore dhe Juglindore, si një shtyllë e rëndësishme e financimit të zhvillimit ekonomik në këto vende.
 
Ekspertë të shumtë të kësaj fushe ishin pjesëmarrës në këtë konferëncë, si ekspertë nga banka qendrore e vendit, bankat qendrore të rajonit dhe më gjerë, institucioneve financiare vendore dhe ndërkombëtare si dhe bankave komerciale.
 
Pjesë e panelit ishte edhe Kryeshefja Ekzekutive e Bankës Ekonomike Znj. Merita Gjyshinca Peja, e cila ndër të tjera theksoi përkushtimin e Bankës Ekonomike si bankë vendore në zhvillimin ekonomik dhe social të vendit, përparsitë dhe sfidat e operimit në një treg ku mbi 80% e tregut dominohet nga bankat ndërkombëtare.
 
List of videos
Bone kerrin tond!
Bone kerrin tond!
29.07.2022 | 03:09
Hala pa kerr? Tu pritë që dikush t’merr?! Mos e prit kërkond, bone kerrin tond!•    Çmim
Banka Ekonomike, Mik i Diasporës
Banka Ekonomike, Mik i Diasporës
12.07.2022 | 04:00
Banka Ekonomike, Mik i Diasporës S'ka rëndësi nga vjen, interesin më t'volitshëm te na e gjenë!
Kampanja me Mastercard
Kampanja me Mastercard
21.06.2022 | 12:38
Për kartelat me të cilat janë bërë së paku 10 apo më shumë blerje tek tregtarët vendorë ose
KREDI INDIVIDUALE DERI NE 20,000 EURO, PA BASHKEHUAMARRES DHE PA GARANTUES
KREDI INDIVIDUALE DERI NE 20,000 EURO, PA BASHKEHUAMARRES DHE PA GARANTUES
10.06.2022 | 04:36
Për qejf ton, deri n’20,000 Eur pa kërkon. Merr kredi individuale deri në 20,000 Eur pa