FTESË PËR TENDER - BLERJE TË VETURAVE PRONË E BANKËS EKONOMIKE
14.11.2018 | 08:31
FTESË PËR TENDER Banka Ekonomike Sh.A. Prishtinë, fton të gjithë personat/kompanitë  e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për:BLERJE TË VETURAVE PRONË E BANKËS EKONOMIKEVeturat ofrohen për
NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT TË PARЁ PUBLIK - NPT “FLORIMI”
26.10.2018 | 08:39
NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT TË PARЁ PUBLIK - NPT “FLORIMI”Përmbaruesi Privat në Gjilan Kushtrim Musa ka nxjerrë Konkluzion P.nr.651/2015,të datës 26.09.2018, për shitjen e pasurisë së