Briga o korisnicima
Banka Ekonomike je posvećena da pruži kvalitativne usluge, brze i u bilo koje vreme ljubaznost svim njenim klijentima, i zbog toga je stvorila Jedinicu o zaštiti klijenata da bi osigurala efikasno prosleđivanje vaših predloga. 
 
Brzo razmatranje predloga i unapređenje procesa je od posebnog značaja za održavanje konkurentnog poslovanja i zadovoljnih klijenata. 
Uputstvo o podnošenju vaše žalbe Ovo uputstvo je izradeno u cilju vašeg informisanja o mogucnosti podnošenja vaše žalbe protiv banke, koje može biti kao posledica neke tehnicke ili ljudske greške tokom upotrebe proizvoda ili finansijskih usluga.  Priložena žalba ce biti razmatrana samo kada se dostavlja od samog klijenta kao nosioca racuna i zasniva se na argumentima. Da bi se vaša žalba razmotrila, mi vam sugerišemo da prilikom podnošenja žalbe da ista bude što detaljnija i zasnovana na argumentima
Kanali za podnošenje žalbe Banka je uspostavila jedinicu za tretiranje žalbi koje možete podneti. Prilaženje žalbi može se izvršiti na tri jezika koji su zvanicni u Republici Kosovo, korišcenjem sledecih kanala:  Pošta Kosova, na adresi ‘’Sheshi Nënë Terezë‘’ b. b, kroz elektronsku poštu na elektronsku adresu: kujdesindajklientit@bekonomike.com, Centra za pozive na broj telefona +383 38 500 500 dhe +383 49 73 33 22 Filijale/Ekspoziture Banka Ekonomike, korišcenjem kutija za predloge, putem društvenih mreža. 
Vremenski period tretiranja žalbe Uputstvo o podnošenju vaše žalbe; Kanali za podnošenje žalbe; Vremenski rokovi tretiranja žalbi. Banka predlaže da podnošenje vaše žalbe uradite u što kracem vremenskom roku, od trenutka kada smatrate da imate dokaze za žalbu. Nakon prijema žalbe, Banka ce vas obavestiti o prijemu žalbe, dok ce vam konacni odgovor poslati u roku od 15 kalendarskih dana nakon potvrdivanja prijema žalbe. Konacni odgovor od banke cete dobiti iz istog kanala kroz koji ste priložili žalbu, osim ako želite da vaš odgovor vratimo putem nekog drugog navedenog kanala. 
Referentni broj žalbe Nakon prijema žalbe, banka ce vam potvrditi prijem žalbe i obavestiti u vezi sa jedinstvenim brojem vaše žalbe, koji služi kao referentni broj žalbe.  Ako je potreban dodatni kontakt u vezi sa priloženom žalbom, onda ce vam ovaj broj poslužiti kao referenca.