Shpend Luzha
Shpend Luzha Predsedavajući G. Luzha je imenovan u Upravnom odboru Bankës Ekonomike u maju 2015. godine. Pre toga, oko sedam godina je bio angažovan u Raiffeisen banci na Kosovu, gde je zadnju funkciji vršio kao izvršni direktor i predsedavajuci upravnog odbora dveju kompanija i to Raiffeisen Lizing Kosova i Raiffeisen Insurance Broker Kosova, gde je rukovodio procesom osnivanja obe kompanija.    Ranije, tokom svoje karijere, g. Luzha je skoro cetiri godine preveo u funkcijama srednjeg nivoa u kompanijama finansijskih derivata i u poznatim kompanijama kao što je Merill Lynch (sada deo Bank of America) u Njujorku i Deutsche Bank Nju Jork. G. Luzha je diplomirao na Univerzitetu Brauch College CUNY u smeru Finansije i investicije.
Lirim Shulina
Lirim Shulina Član G. Shulina je finansijski direktor EXCLUSIVE GROUP (MAXI HIPERMARKET, NEXT, EXCLUSIVE Pharma, EXCLUSIVE, MCCROFT TOBACCO) gde je odgovoran za organizaciju i nadzor u svim funkcijama finansijskog upravljanja i racunovodstva u okviru korporacije; izveštavanju odboru i deonicarima korporacije; organizovanju i pripremanju politika racunovodstva. pripremanju strateških planova, budžeta i finansijskih predvidanja korporacije, pripremanju finansijskih izveštaja, bilansa prihoda, bilansa stanja, pripremanju izveštaja za deonicare korporacije, poreske izveštaje.    G. Shulina ima zavidno iskustvo u finansijskom sektoru, koju je stekao iz iskustva radeci u: HOTEL ILIRIA kao finansijski direktor, u PHOENIX Pharma L.L.C kao finansijski savetnik, gde je izvršio spajanje kompanija EVROPA LEK PHARMA i PHOENIX Pharma L.L.C., u pripremanju plana spajanja kompanija i sporazuma o spajanju, pripremanju finansijskih izveštaja i spajanju u jednu opstalu kompaniju u PHOENIX Pharma L.L.C. potom Mccroft Tobacco Kosovo L.L.C, pripremanju planova ulaganja u procesu proizvodnje. Upravljanje investicijama prema ugovoru o privatizaciji sa KAP-om, izveštavanju kancelariji za nadzor u Agenciji za privatizaciju
Marenglen Berisha
Marenglen Berisha Član G. Marenglen Berisha je profesor racunovodstva i finansija na Americkom univerzitetu u Bugarskoj (AUBG) i šef Departmana biznisa na ovom univerzitetu. Angažovanje kao profesor na AUBG univerzitetu je poceo 2013. godine. Akademsku spremu nivoa Bachelor je završio na Americkom univerzitetu u Bugarskoj 2006. godine, da bi potom nastavio sa studijama nivoa Master na “Keller Graduate School of Management” u Njujorku, u smeru Administracija biznisa. Trenutno radi na pripremanju teze doktorature na Univerzitetu “Swiss Management Center”. Svoje profesionalno iskustvo u finansijskom i bankarskom sektoru Kosova je gradio za cetiri godine tokom rada u ProCredit banci Kosova. U pocetku je radio kao koordinator u jedinici za finansijsko izveštavanje banke, zatim za dve godine je bio na celu Departmana za upravljanje rizikom. Dužnosti i odgovornosti kao šef Departmana rizika ukljucuju upravljanje rizikom tržišta, operativnim rizikom, rizikom uskladenosti i sprecavanja pranja novca. Pored toga, kao deo ove banke, on je ucestvovao na mnogim obukama organizovanim od strane Udruženje kosovskih banaka i na Akademiji za obuku ProCredit Group u Nemackoj i Makedoniji. Akademsko iskustvo, medutim, obuhvata i period od 2010-2013, kada je bio angažovan kao predavac predmeta racunovodstva na Americkom univerzitetu Kosova (AUK) i u programu Britanskog univerziteta - Staffordshire u saradnji sa koledžom Riinvest Kosova.
Njomza Hoxha
Njomza Hoxha Član Gda HOXHA je imenovana u Odboru direktora Ekonomske banke u maju 2018. godine. Karijeru je zapocela u odeljenju za reviziju u Deloitte u Prištini, gde je i dostigla Senior poziciju. U okviru ovog angažovanja ona je izvršila revizije u finansijskim institucijama, ukljucujuci banke, nebankarske mikrofinansijske institucije, osiguravajuca društva, vladine institucije na centralnom i lokalnom nivou, nevladine organizacije, velika privatna preduzeca itd. Zatim karijeru je nastavila u oblasti konsultacija kao projektni menadžer i viša analiticarka, sprovodeci projekte koji su imali uticaj na ekonomski razvoj zemlje. Od 2015. godine je angažovana kao specijalista i finansijski konsultant na projektima koji se finansiraju od strane raznih donatora kao što su Svetska banka i USAID, a koje sprovode javne institucije na centralnom nivou. Pored toga, gda Njomza je ocenjivac nepokretnih imovina i poseduje licencu  nivoa 1A, gde je bila angažovana i u “ProCredit Bank” a. d. Sada ovu profesiju obavlja u saradnji sa sudovima, fizickim i pravnim licima. Gda Hoxha je završila Master studije u oblasti banaka, finansija i racunovodstva na ekonomskom fakultetu u Univerzitetu u Prištini. 
Fisnik Salihu
Fisnik Salihu Član G. Salihu je advokat specijalizovan za komercijalno i korporativno pravo, medunarodnu trgovinu, bankarsko i finansijsko pravo i pravo o investicijama. G. Salihu je sudija pri Americkoj privrednoj komori na Kosovu kao i sudija u Evropskom sudu u okviru Evropskog rukometnog saveza u Becu, Austrija. G. Salihu ima dugogodišnje iskustvo kao pravnik, narocito u bankarskom sektoru i u složenim pitanjima poslovnih transakcija. G. Salihu je radio kao pravni savetnik u nekim od najvecih banaka u zemlji pružajuci savete u pitanjima koja se odnose na pravnu oblast, komercijalne transakcije, ukljucujuci i regulatorna pitanja i usaglašenost. G. Salihu je osnovne studije završio u pravnom fakultetu i Master studije (LL.M) u Medunarodnom ekonomskom i poslovnom pravu na Univerzitetu u Groningenu u Holandiji.
Fatos Krasniqi
Fatos Krasniqi Izvršni direktor G. Krasniqi je imenovan za Izvršnog direktora Ekonomske banke u maju 2018. godine. G. Krasniqi dolazi iz bankarske industrije sa više od 14 godina iskustva, gde je razvio izvanrednu karijeru u raznim oblastima upravljanja i rukovodenja, sa posebnim naglaskom na razvoju biznisa, upravljanju projektima, upravljanju filijalama i ljudskim resursima. Ranije je tokom 9 godina vodio privatni biznis a zatim je radio kao šef za logistiku za IOM (International Organization for Migration), cime je dodatno obogatio raznolikost svojih iskustva.   Tokom karijere u Raiffeisen banci držao je razne rukovodece pozicije, kako u filijali (Regionalni menadžer za Prištinu i Prizren) tako i u centralnoj kancelariji (Predsedavajuci Odeljenja za MSP i Odeljenja za mikro biznise) pri cemu je stekao znacajno iskustvo u obe strane banke, usvajajuci sa jedne strane izradu politika i strategija i sa druge strane efikasno izvršavanje istih. G. Krasniqi je studirao Elektronsko inženjerstvo i ekonomiju, a takode je stekao zvanje  Master u menadžmentu i finansijama. G. Krasniqi je pohadao preko 80 obuka, kako u zemlji tako i u Evropi: Razvoj i primena strategije, AFAS, obuka za upravljanje, sposobnosti za prodaju MSP-a, prodaja i inteligentni marketing u eri društvenih medija, upravljanje sukobima i pregovori o programu liderstva, Akademija za liderstvo. Tokom 28 godina rada u privatnom biznisu, medunarodnim vladinim organizacijama i bankarskim institucijama, g. Krasniqi je pohadao obuke i obavio je posete i razmene iskustva u bankama i eminentnim bankarskim institucijama u Evropi, gde je i stekao odgovarajuce iskustvo u bankarskom upravljanju.