Fatos Krasniqi
Fatos Krasniqi Izvršni direktor G. Krasniqi je imenovan za Izvršnog direktora Ekonomske banke u maju 2018. godine. G. Krasniqi dolazi iz bankarske industrije sa više od 14 godina iskustva, gde je razvio izvanrednu karijeru u raznim oblastima upravljanja i rukovodenja, sa posebnim naglaskom na razvoju biznisa, upravljanju projektima, upravljanju filijalama i ljudskim resursima. Ranije je tokom 9 godina vodio privatni biznis a zatim je radio kao šef za logistiku za IOM (International Organization for Migration), cime je dodatno obogatio raznolikost svojih iskustva.   Tokom karijere u Raiffeisen banci držao je razne rukovodece pozicije, kako u filijali (Regionalni menadžer za Prištinu i Prizren) tako i u centralnoj kancelariji (Predsedavajuci Odeljenja za MSP i Odeljenja za mikro biznise) pri cemu je stekao znacajno iskustvo u obe strane banke, usvajajuci sa jedne strane izradu politika i strategija i sa druge strane efikasno izvršavanje istih. G. Krasniqi je studirao Elektronsko inženjerstvo i ekonomiju, a takode je stekao zvanje  Master u menadžmentu i finansijama. G. Krasniqi je pohadao preko 80 obuka, kako u zemlji tako i u Evropi: Razvoj i primena strategije, AFAS, obuka za upravljanje, sposobnosti za prodaju MSP-a, prodaja i inteligentni marketing u eri društvenih medija, upravljanje sukobima i pregovori o programu liderstva, Akademija za liderstvo. Tokom 28 godina rada u privatnom biznisu, medunarodnim vladinim organizacijama i bankarskim institucijama, g. Krasniqi je pohadao obuke i obavio je posete i razmene iskustva u bankama i eminentnim bankarskim institucijama u Evropi, gde je i stekao odgovarajuce iskustvo u bankarskom upravljanju.  
Hamide Pacolli Gashi
Hamide Pacolli Gashi Zam. izvršnog direktora Gda Pacolli Gashi je imenovana kao zamenik izvršnog direktora Banka Ekonomike u aprilu 2012. godine. Gda Pacolli Gashi ima bogatu karijeru preko 12 godina u industriji finansija. Ona je radila u osiguravajucem društvu “SIGURIA” od 2003. do 2007. godine u razlicitim funkcijama, pocevši od pomocnika šefa finansija pa do šefa Departmana racunovodstva. Za 5 godina bila je clan Komiteta placanja u Udruženju kosovskih banaka, takode,  nastavlja da bude clan SWIFT grupe Kosova.   Svoje akademske i profesionalne sposobnosti je obogatila njenim školovanjem na CIA - Instituto Interlingue e di Commercio u Švajcarskoj kao i dobijanjem diplome na Univerzitetu u Prištini, na Ekonomskom fakultetu, u smeru Banke i finansije. Ona je ucestvovala i na obukama u oblasti racunovodstva u udruženjima osiguranja u Centru za obuku u Malti, takode je pohadala kurseve u oblasti upravljanja kešom u RZB u Becu.   Ona je sertifikovana od MasterCard Europe, Waterloo, Belgija – u maju 2010. godine a potom od Visa First, London, UK – u junu 2010. godine o operativnim pitanjima i karakteristikama medunarodnih MasterCard i Visa kartica. Ona je takode pohadala mnogobrojne obuke i u Udruženju kosovskih banaka. Gospoda Pacolli Gashi se pridružila Banka Ekonomike u martu 2007. godine, prvobitno kao šef Odeljenja za unutrašnju reviziju, da bi potom prešla na poziciji direktora operacija.
Arben Ferri
Arben Ferri Zam. izvršnog direktora G. Ferri je imenovan za zamenika Izvršnog direktora Ekonomske banke u martu 2017. godine. G. Ferri ima znacajnu karijeru u bankarskoj industriji na Kosovu koja traje više od 16 godina, a koja mu je omogucila da razvija upravljacke sposobnosti, imajuci odgovornost u visokim rukovodecim pozicijama. Kao deo višeg rukovodstva od ranog pocetka u TEB, doprineo je utvrdivanju strateškog pravca banke, stvaranju organizacione strukture banke i razvoju odeljenja za korporacije i mala i srednja preduzeca, pomagao je u pripremi i sprovodenju politika i imao je odgovornost za utvrdivanje i postizanje bankarskih ciljeva.  Dok je bio na poziciji regionalnog menadžera u Prištini postigao je dobre rezultate koji su se odrazili i na razvoju karijere. G. Ferri je diplomirao u ekonomiji – Univerzitet u Prištini, a trenutno pohada doktorske studije u menadžmentu na Evropskom univerzitetu u Tirani.