SMS Dopuna

To je elektronska usluga kada se kroz vaš račun u Banka Ekonomike, samo jendim SMS-om možete dopuniti vaš mobilni telefon operatora IPKO i VALA, može se slati dopuna drugima, i uplatiti druge usluge (internet, duo tv, duo fix i tv) operatora IPKO.To je elektronska usluga kada se kroz vaš račun u Banka Ekonomike, samo jendim SMS-om možete dopuniti vaš mobilni telefon operatora IPKO i VALA, može se slati dopuna drugima, i uplatiti druge usluge (internet, duo tv, duo fix i tv) operatora IPKO.

Kako se aktivira proizvod SMS Dopuna? Vi se možete aplicirati u svakoj filijali Banka Ekonomike za proizvod SMS-dopuna i za nekoliko minuta vaše usluge ce biti aktivirane za upotrebu.
Kako funkcioniše SMS Dopuna? Dopuna vašeg mobilnog telefona Ipko ili Vala
Unesite samo novcani iznos i pošaljite SMS na broj 50005
Primer:10
Poruka izgleda ovako 10Dopuna telefona vašeg clana porodice ili prijatelja
Unesite broj telefona vašeg prijatelja, razmak, iznos novca koji želite da pošaljete vašem prijatelju i ovaj SMS pošaljite na broj 50005.
Primer: Broj telefona, razmak, iznos
Poruka za operatora izgleda ovako 049123456 5, dok za operatora Vala 044123456 5 Dopuna vašeg fiksnog telefona operatora Ipko
Unesite rec fiks, razmak, broj telefona, prostor i iznos novca i pošaljite SMS na broj 50005
Primer: fiks, razmak, broj telefona, prostor, iznos
Poruka izgleda ovako: fiks 038712345 20 
SMS Dopuna interneta Za operatora Ipko: Unesite rec int, razmak, korisnicko ime i pošaljite SMS na broj 50005. Primer: int korisnicko ime.
SMS Dopuna kablovskih usluga Za operatora Ipko TVUnesite rec tv, razmak, korisnicko ime i pošaljite SMS na broj50005Primer: tv korisnicko ime DUOTVUnesite rec duo tv, razmak, korisnicko ime i pošaljite SMS na broj 50005Primer: duo tv korisnicko ime DUOFIXUnesite rec duo fix, razmak, korisnicko ime i pošaljite SMS na broj 50005Primer: duo fix korisnicko ime
Granice za dopunu Minimalna vrednost za dopunu mobilnog i fiksnog telefona je 1evro. Možete dopuniti vaš telefon pocev od 1evra i više. Dopunu mobilnog ili fiksnog telefona operatora Ipko možete uraditi punim iznosima od 1, 2, 3, 4, 5...20, 30 evra ... to jest, iznosu sa decimalnim zarezima se ne primaju SMS-om. A iznosi koje podržava operator Vala su: 1, 2, 3, 5, 10, 20, 40 evra.