SMS MBUSHJA
To je elektronska usluga kada se kroz vaš račun u Banka Ekonomike, samo jendim SMS-om možete dopuniti vaš mobilni telefon operatora IPKO i VALA, može se slati dopuna drugima, i uplatiti druge usluge (internet, duo tv, duo fix i tv) operatora IPKO.
Kako se aktivira proizvod SMS Dopuna? Vi se možete aplicirati u svakoj filijali Banka Ekonomike za proizvod SMS-dopuna i za nekoliko minuta vaše usluge ce biti aktivirane za upotrebu.
Kako funkcioniše SMS Dopuna? Dopuna vašeg mobilnog telefona Ipko ili Vala
Unesite samo novcani iznos i pošaljite SMS na broj 50005
Primer:10
Poruka izgleda ovako 10Dopuna telefona vašeg clana porodice ili prijatelja
Unesite broj telefona vašeg prijatelja, razmak, iznos novca koji želite da pošaljete vašem prijatelju i ovaj SMS pošaljite na broj 50005.
Primer: Broj telefona, razmak, iznos
Poruka za operatora izgleda ovako 049123456 5, dok za operatora Vala 044123456 5Dopuna vašeg fiksnog telefona operatora Ipko
Unesite rec fiks, razmak, broj telefona, prostor i iznos novca i pošaljite SMS na broj 50005
Primer: fiks, razmak, broj telefona, prostor, iznos
Poruka izgleda ovako: fiks 038712345 20
SMS Dopuna interneta Za operatora Ipko: Unesite rec int, razmak, korisnicko ime i pošaljite SMS na broj 50005. Primer: int korisnicko ime.
SMS Dopuna kablovskih usluga  Za operatora IpkoTV
Unesite rec tv, razmak, korisnicko ime i pošaljite SMS na broj50005
Primer: tv korisnicko ime DUOTV
Unesite rec duo tv, razmak, korisnicko ime i pošaljite SMS na broj 50005
Primer: duo tv korisnicko ime DUOFIX
Unesite rec duo fix, razmak, korisnicko ime i pošaljite SMS na broj 50005
Primer: duo fix korisnicko ime.
Granice za dopunu Minimalna vrednost za dopunu mobilnog i fiksnog telefona je 1evro. Možete dopuniti vaš telefon pocev od 1evra i više. Dopunu mobilnog ili fiksnog telefona operatora Ipko možete uraditi punim iznosima od 1, 2, 3, 4, 5...20, 30 evra ... to jest, iznosu sa decimalnim zarezima se ne primaju SMS-om. A iznosi koje podržava operator Vala su: 1, 2, 3, 5, 10, 20, 40 Evra.