Banka Ekonomike nënshkruan marrëveshjen e garancisë me Fondin Kosovar për Garanci Kreditore.
Banka Ekonomike nënshkruan marrëveshjen e garancisë me Fondin Kosovar për Garanci Kreditore.

Banka Ekonomike nënshkruan marrëveshjen e garancisë me Fondin Kosovar për Garanci Kreditore.

Banka Ekonomike dhe Fondi Kosovar për Garanci Kreditore nënshkruan marrëveshjen për garancinë kreditore e cila do të ju mundësoj fermerëve dhe blegtorëve qasje më të lehtë në financim dhe në të njëjtën kohë siguri më të madhe për bankën në aspekt të kredidhënies
 
 
 
 
 Në kuadër të strategjisë së Bankës Ekonomike, kjo marrëveshje do të rrisë qasjen në financa për bizneset e angazhuara në aktivitete të bujqësisë dhe blegtorisë duke kompensuar mungesën e kolateralit. Duke marrë parasysh që sektori i bujqësisë është strategjik në nivel shtetëror me ç ‘rast kontribuohet në rritje të punësimit dhe produktit vendor, Banka Ekonomike konsideron që ky fond është një mekanizëm më se i nevojshëm në drejtim të arritjes së potencialit të këtij sektorit.
 
 
List of videos
Njoftim për ndryshim të çmimorës së shërbimeve për individë dhe persona juridik
Njoftim për ndryshim të çmimorës së shërbimeve për individë dhe persona juridik
19.06.2019 | 11:22
Banka Ekonomike njofton të gjithë klientët e saj se duke filluar nga data 25 Korrik 2019, çmimorja
KREDI HIPOTEKARE DERI NË 350'000 EUR
KREDI HIPOTEKARE DERI NË 350'000 EUR
03.06.2019 | 05:36
Planet tuaja për shtëpi apo banesë të re me Bankën Ekonomike mund ti realizoni shumë shpejt, në
OFERTË SPECIALE PËR MIKRO BIZNESE
OFERTË SPECIALE PËR MIKRO BIZNESE
13.03.2019 | 03:57
OFERTË SPECIALE PËR MIKRO BIZNESE Kredi për MIKRO BIZNESE deri në 50,000 Eur, me norma atraktive
Banka Ekonomike nënshkruan marrëveshjen e garancisë me Fondin Kosovar për Garanci Kreditore.
Banka Ekonomike nënshkruan marrëveshjen e garancisë me Fondin Kosovar për Garanci Kreditore.
27.02.2019 | 12:00
Banka Ekonomike nënshkruan marrëveshjen e garancisë me Fondin Kosovar për Garanci Kreditore.