Banka Ekonomike nënshkruan marrëveshjen e garancisë me Fondin Kosovar për Garanci Kreditore.
Banka Ekonomike nënshkruan marrëveshjen e garancisë me Fondin Kosovar për Garanci Kreditore.

Banka Ekonomike nënshkruan marrëveshjen e garancisë me Fondin Kosovar për Garanci Kreditore.

Banka Ekonomike dhe Fondi Kosovar për Garanci Kreditore nënshkruan marrëveshjen për garancinë kreditore e cila do të ju mundësoj fermerëve dhe blegtorëve qasje më të lehtë në financim dhe në të njëjtën kohë siguri më të madhe për bankën në aspekt të kredidhënies
 
 
 
 
 Në kuadër të strategjisë së Bankës Ekonomike, kjo marrëveshje do të rrisë qasjen në financa për bizneset e angazhuara në aktivitete të bujqësisë dhe blegtorisë duke kompensuar mungesën e kolateralit. Duke marrë parasysh që sektori i bujqësisë është strategjik në nivel shtetëror me ç ‘rast kontribuohet në rritje të punësimit dhe produktit vendor, Banka Ekonomike konsideron që ky fond është një mekanizëm më se i nevojshëm në drejtim të arritjes së potencialit të këtij sektorit.
 
 
List of videos
NJOFTIM PËR MBYLLJE TË LLOGARIVE
NJOFTIM PËR MBYLLJE TË LLOGARIVE
05.02.2020 | 09:00
NJOFTIM
Kredi Hipotekare Royal Green Residence
Kredi Hipotekare Royal Green Residence
21.01.2020 | 09:58
Kredi Hipotekare Royal Green Residence
Kampanja e Depozitave
Kampanja e Depozitave
26.12.2019 | 03:35
Çka mbjell, korr! Depozito në Bankën Ekonomike dhe përfito: • Norma tejet atraktive të interesit
Kartelat  contacless
Kartelat contacless
06.12.2019 | 08:29
PAGUAJ MIK MIK 💳🏦📶Sot jeta është bërë shumë dinamike dhe kjo e bënë kohën më të shtrenjtë se