BANKA EKONOMIKE ME LOKACION TË RI NË FERIZAJ
BANKA EKONOMIKE ME LOKACION TË RI NË FERIZAJ
Banka Ekonomike - Dega në Ferizaj, nga data 01 korrik 2014 është vendosur në objekt të ri i cili gjendet në adresën: Rr. “Tahir Sinani “ p.n 70000 Ferizaj, Kosovë.
Ambienti i ri përpos që ofron hapsirë më të madhe dhe qasje më të lehtë për klientët, gjithashtu ofron edhe kushte më bashkëkohore të cilat mundësojnë komunikim më të mirë dhe qasje më të shpejtë në produktet dhe shërbimet bankare për të gjithë klientët ekzistues dhe potencial të këtij rajoni.
 
Në këtë degë kryhen të gjitha transaksionet bankare si: hapje e llogarisë, pagesa të ndryshme komunale etj. kursime, depozita me afat, debit dhe kredit kartela MasterCard dhe Visa, E-Banking, kurs këmbimi, transfere vendore dhe ndërkombëtare, të gjitha llojet e kredive, ATM 24/h etj.
Poashtu, stafi profesional dhe i përkushtuar do të jetë në dispozicion t’u ofrojë të gjithë klientëve edhe këshilla profesionale financiare.
 
Orari zyrtar i punës me klientë në këtë degë është nga ora 08:30 – 17:00, nga e hëna deri të premten, ndërkaq ditën e shtunë punohet nga ora 09:00 – 14:00 .
 
 
 
Na vizitoni, Ju mirëpresim!
 
List of videos
Kredi Individuale - deri në 30,000 Eur
Kredi Individuale - deri në 30,000 Eur
15.10.2019 | 09:36
Kredi Individuale deri në 30,000 Eur, me norma atraktive të interesit, pa hipotekë, aprovim i
Kredi për MIKRO BIZNESE deri në 50,000 Eur
Kredi për MIKRO BIZNESE deri në 50,000 Eur
15.10.2019 | 09:23
Kredi për MIKRO BIZNESE deri në 50,000 Eur, me norma atraktive të interesit, pa hipotekë, aprovim i
NJOFTIM-- MBYLLJA E LLOGARIVE
NJOFTIM-- MBYLLJA E LLOGARIVE
30.09.2019 | 08:26
NJOFTIMNjoftohen të gjithë klientët e Bankës Ekonomike të cilët kanë llogari të hapur në këtë bankë
Njoftim për ndryshim të çmimorës së shërbimeve për individë dhe persona juridik
Njoftim për ndryshim të çmimorës së shërbimeve për individë dhe persona juridik
19.06.2019 | 11:22
Banka Ekonomike njofton të gjithë klientët e saj se duke filluar nga data 25 Korrik 2019, çmimorja