Banka Ekonomike nënshkruan marrëveshjen e garancisë me Fondin Kosovar për Garanci Kreditore.
Banka Ekonomike nënshkruan marrëveshjen e garancisë me Fondin Kosovar për Garanci Kreditore.

Banka Ekonomike nënshkruan marrëveshjen e garancisë me Fondin Kosovar për Garanci Kreditore.

Banka Ekonomike dhe Fondi Kosovar për Garanci Kreditore nënshkruan marrëveshjen për garancinë kreditore e cila do të ju mundësoj fermerëve dhe blegtorëve qasje më të lehtë në financim dhe në të njëjtën kohë siguri më të madhe për bankën në aspekt të kredidhënies
 
 
 
 
 Në kuadër të strategjisë së Bankës Ekonomike, kjo marrëveshje do të rrisë qasjen në financa për bizneset e angazhuara në aktivitete të bujqësisë dhe blegtorisë duke kompensuar mungesën e kolateralit. Duke marrë parasysh që sektori i bujqësisë është strategjik në nivel shtetëror me ç ‘rast kontribuohet në rritje të punësimit dhe produktit vendor, Banka Ekonomike konsideron që ky fond është një mekanizëm më se i nevojshëm në drejtim të arritjes së potencialit të këtij sektorit.
 
 
List of videos
OFERTË SPECIALE PËR MIKRO BIZNESE
OFERTË SPECIALE PËR MIKRO BIZNESE
13.03.2019 | 03:57
OFERTË SPECIALE PËR MIKRO BIZNESE Kredi për MIKRO BIZNESE deri në 50,000 Eur, me norma atraktive
Banka Ekonomike nënshkruan marrëveshjen e garancisë me Fondin Kosovar për Garanci Kreditore.
Banka Ekonomike nënshkruan marrëveshjen e garancisë me Fondin Kosovar për Garanci Kreditore.
27.02.2019 | 12:00
Banka Ekonomike nënshkruan marrëveshjen e garancisë me Fondin Kosovar për Garanci Kreditore.
Banka Ekonomike dhuron gjak me rastin e 11 vjetorit të Pavarësisë së Kosovës.
Banka Ekonomike dhuron gjak me rastin e 11 vjetorit të Pavarësisë së Kosovës.
19.02.2019 | 12:00
Banka Ekonomike si banka e vetme me 100% kapital vendor, për te dytin vit radhazi i është bashkuar
OFERTË SPECIALE PËR INDIVIDË
OFERTË SPECIALE PËR INDIVIDË
15.02.2019 | 15:03
OFERTË SPECIALE PËR INDIVIDË Kredi Individuale deri në 30,000 Eur, me norma atraktive të interesit,