Oferta më e re për Biznese
Oferta më e re për Biznese

 
Mos e ndal punën dhe zgjero binzesin me kredi nga Banka Ekonomike në mënyren më të shpejtë të mundshme.
 
Merr KREDI BIZNESI, pa humbur kohë, deri në 50,000 Eur. Miratim i shpejtë dhe me fleksibilitet, si dhe pa hipotekë, me norma preferenciale të interesit, limit për mbitërheqje, linja kreditore dhe kredit kartela.
 
Banka Ekonomike
Mendon për ty!

List of videos
OFERTË SPECIALE PËR MIKRO BIZNESE
OFERTË SPECIALE PËR MIKRO BIZNESE
14.09.2018 | 05:29
OFERTË SPECIALE PËR MIKRO BIZNESEKredi për MIKRO BIZNESE deri në 50,000 Eur, me norma atraktive të
OFERTË SPECIALE PËR AGRO BIZNESE
OFERTË SPECIALE PËR AGRO BIZNESE
14.09.2018 | 05:27
OFERTË SPECIALE PËR AGRO BIZNESEKredi për AGRO BIZNESE  deri në 50,000 Eur, me norma atraktive të
OFERTË SPECIALE PËR INDIVIDË
OFERTË SPECIALE PËR INDIVIDË
14.09.2018 | 05:22
OFERTË SPECIALE PËR INDIVIDËKredi Individuale deri në 30,000 Eur, me norma atraktive të interesit,
NJOFTIM PËR MBYLLJE TË LLOGARIVE
NJOFTIM PËR MBYLLJE TË LLOGARIVE
14.08.2018 | 08:28
NJOFTIM PËR KLIENTË Njoftohen të gjithë klientët e Bankës Ekonomike të cilët kanë llogari të