Njoftim - Mbledhja e Përgjithshme Vjetore e Asamblesë së Aksionarëve
Njoftim - Mbledhja e Përgjithshme Vjetore e Asamblesë së Aksionarëve
NJOFTIM


Njoftohen të gjithë aksionarët e Bankës Ekonomike Sh.A., Prishtinë, se Mbledhja e Përgjithshme Vjetore e Asamblesë së Aksionarëve të Bankës Ekonomike (e 31-ta me radhë)  do të mbahet ditën e mërkurë, me datë 25.04.2018, në orën 10:00. Mbledhja do të mbahet në lokalet e Zyrës Qendrore të Bankës Ekonomike, në Prishtinë,  Sheshi Nëna Terezë, pn.
 
Për këtë mbledhje propozohet ky REND DITE:                                           
 
1.   Hapja e mbledhjes
 
      Formimi i kryesisë së punës.
 
2.   Zgjedhja e komisioneve:
   
       a) Komisioni verifikues;
       b) Komisioni zgjedhor;
       c) Caktimi i procesmbajtësit.
 
3.    Raporti i komisionit verifikues
 
4.    Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar
                                   
5.    Shqyrtimi dhe Miratimi i Raportit të Punës së Bordit të Drejtorëve për vitin 2017  
                  
6.    Shqyrtimi dhe miratimi:
               
       6.1. Raporti Vjetor i Bankës për vitin 2017
       6.2. Raporti i Auditorit të Pavarur për vitin 2017
       6.3. Vendimi për miratimin e llogarisë vjetore për vitin 2017
       6.4. Propozimi për shpërndarje të dividendës
 
7.    Shqyrtimi dhe miratimi/verifikimi i vendimeve të Bordit të Drejtorëve për ndryshimet dhe plotësimet e Statutit të Bankës Ekonomike në mes të dy mbledhjeve vjetore të Asamblesë së Aksionarëve.
                  
8.   Zgjedhja e auditorit të pavarur për auditimin e pasqyrave financiare të Bankës për vitin 2018
 
9.   Të ndryshme
 
 
Banka Ekonomike Sh.A.
 
_______________________
Bordi i Drejtorëve
 
Ftohen aksionarët e interesuar që, nga dita e publikimit të këtij njoftimi për thirrjen e mbledhjes së përgjithshme të aksionarëve, në ambientet e zyrës qendrore të bankës, të rishikojnë pasqyrën financiare, me raportet e auditorëve të jashtëm, të bordit të drejtorëve si dhe dokumentet tjera lidhur me propozimin e vendimeve të vendosura në rendin e ditës të mbledhjes së përgjithshme të aksionarëve.

 

 

List of videos
OFERTË SPECIALE PËR INDIVIDË
OFERTË SPECIALE PËR INDIVIDË
15.02.2019 | 15:03
OFERTË SPECIALE PËR INDIVIDË Kredi Individuale deri në 30,000 Eur, me norma atraktive të interesit,
Banka Ekonomike vazhdon të ndajë mirënjohje për performuesit më të mirë gjatë kampanjave për Kredi Individuale, Kredi për Mikro Biznese si dhe Kredi për Agro Biznese.
Banka Ekonomike vazhdon të ndajë mirënjohje për performuesit më të mirë gjatë kampanjave për Kredi Individuale, Kredi për Mikro Biznese si dhe Kredi për Agro Biznese.
23.01.2019 | 12:00
Avantazhi i vërtetë konkurues në çdo biznes është vetëm një fjalë - ajo është Punonjësi. Dhe
NJOFTIM - MBYLLJA E LLOGARIVE
NJOFTIM - MBYLLJA E LLOGARIVE
15.01.2019 | 09:39
Njoftohen të gjithë klientët e Bankës Ekonomike të cilët kanë llogari të hapur në këtë bankë se me
Banka Ekonomike shpërblehet me çmimin Punëdhënësi i vitit 2018
Banka Ekonomike shpërblehet me çmimin Punëdhënësi i vitit 2018
19.12.2018 | 12:00
Në mbrëmjen Gala të organizuar nga Oda Ekonomike e Kosovës, Banka Ekonomike është shpërblyer me