Njoftim - Mbledhja e Përgjithshme Vjetore e Asamblesë së Aksionarëve
Njoftim - Mbledhja e Përgjithshme Vjetore e Asamblesë së Aksionarëve
NJOFTIM


Njoftohen të gjithë aksionarët e Bankës Ekonomike Sh.A., Prishtinë, se Mbledhja e Përgjithshme Vjetore e Asamblesë së Aksionarëve të Bankës Ekonomike (e 31-ta me radhë)  do të mbahet ditën e mërkurë, me datë 25.04.2018, në orën 10:00. Mbledhja do të mbahet në lokalet e Zyrës Qendrore të Bankës Ekonomike, në Prishtinë,  Sheshi Nëna Terezë, pn.
 
Për këtë mbledhje propozohet ky REND DITE:                                           
 
1.   Hapja e mbledhjes
 
      Formimi i kryesisë së punës.
 
2.   Zgjedhja e komisioneve:
   
       a) Komisioni verifikues;
       b) Komisioni zgjedhor;
       c) Caktimi i procesmbajtësit.
 
3.    Raporti i komisionit verifikues
 
4.    Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar
                                   
5.    Shqyrtimi dhe Miratimi i Raportit të Punës së Bordit të Drejtorëve për vitin 2017  
                  
6.    Shqyrtimi dhe miratimi:
               
       6.1. Raporti Vjetor i Bankës për vitin 2017
       6.2. Raporti i Auditorit të Pavarur për vitin 2017
       6.3. Vendimi për miratimin e llogarisë vjetore për vitin 2017
       6.4. Propozimi për shpërndarje të dividendës
 
7.    Shqyrtimi dhe miratimi/verifikimi i vendimeve të Bordit të Drejtorëve për ndryshimet dhe plotësimet e Statutit të Bankës Ekonomike në mes të dy mbledhjeve vjetore të Asamblesë së Aksionarëve.
                  
8.   Zgjedhja e auditorit të pavarur për auditimin e pasqyrave financiare të Bankës për vitin 2018
 
9.   Të ndryshme
 
 
Banka Ekonomike Sh.A.
 
_______________________
Bordi i Drejtorëve
 
Ftohen aksionarët e interesuar që, nga dita e publikimit të këtij njoftimi për thirrjen e mbledhjes së përgjithshme të aksionarëve, në ambientet e zyrës qendrore të bankës, të rishikojnë pasqyrën financiare, me raportet e auditorëve të jashtëm, të bordit të drejtorëve si dhe dokumentet tjera lidhur me propozimin e vendimeve të vendosura në rendin e ditës të mbledhjes së përgjithshme të aksionarëve.

 

 

List of videos
KREDI HIPOTEKARE DERI NË 350'000 EUR
KREDI HIPOTEKARE DERI NË 350'000 EUR
03.06.2019 | 05:36
Planet tuaja për shtëpi apo banesë të re me Bankën Ekonomike mund ti realizoni shumë shpejt, në
OFERTË SPECIALE PËR MIKRO BIZNESE
OFERTË SPECIALE PËR MIKRO BIZNESE
13.03.2019 | 03:57
OFERTË SPECIALE PËR MIKRO BIZNESE Kredi për MIKRO BIZNESE deri në 50,000 Eur, me norma atraktive
Banka Ekonomike nënshkruan marrëveshjen e garancisë me Fondin Kosovar për Garanci Kreditore.
Banka Ekonomike nënshkruan marrëveshjen e garancisë me Fondin Kosovar për Garanci Kreditore.
27.02.2019 | 12:00
Banka Ekonomike nënshkruan marrëveshjen e garancisë me Fondin Kosovar për Garanci Kreditore.
Banka Ekonomike dhuron gjak me rastin e 11 vjetorit të Pavarësisë së Kosovës.
Banka Ekonomike dhuron gjak me rastin e 11 vjetorit të Pavarësisë së Kosovës.
19.02.2019 | 12:00
Banka Ekonomike si banka e vetme me 100% kapital vendor, për te dytin vit radhazi i është bashkuar