slide-0
slide-1
slide-2
slide-3

Kursi i këmbimit (Shitja / Blerja)

1 EUR
  • us USD 1.113 / 1.129
  • gb GBP 0.727 / 0.751
  • ch CHF 1.034 / 1.058

Shënim: Normat e këmbimit valutor të paraqitura në web faqen e Bankës mund të ndryshojnë gjatë ditës, andaj nëse keni mospërputhje të normave të këmbimit valutor të paraqitura në web...

Fotogaleria

Social Media

Banka Ekonomike është anëtare e FSDK Fondi i Sigurimit të Depozitave në Kosovë Site by Trokit.com