slide-0
slide-1
slide-2

Kursi i këmbimit

1 EUR
  • us USD 1.240
  • gb GBP 0.791
  • ch CHF 1.203

Fotogaleria

Nuk ka ndonjë shpallje të publikuar!

Social Media

Banka Ekonomike është anëtare e FSDK Fondi i Sigurimit të Depozitave në Kosovë Site by Trokit.com