slide-0
slide-1
slide-2
slide-3
Flexi Card

Kursi i këmbimit

1 EUR
  • us USD 1.381
  • gb GBP 0.823
  • ch CHF 1.220

Fotogaleria

Social Media

Banka Ekonomike është anëtare e FSDK Fondi i Sigurimit të Depozitave në Kosovë Site by Trokit.com